Βασικοί χειρισμοί Soft1

Οι βασικοί χειρισμοί του Soft1 και του PharmacyOne ισχύουν για όλες τις εργασίες και μπορείτε να έχετε μία ιδέα από το βίντεο που ακολουθεί:

Powered by BetterDocs

TOP