1.2.δ Εκτέλεση Ηλεκτρονικής Συνταγής Ευρωπαίων Ασφαλισμένων (ΕΚΑΑ)

Από 1/1/2024 είναι υποχρεωτική η επισύναψη αντιγράρφου της κάρτας ΕΚΑΑ του κάθε Ευρωπαίου Ασφαλισμένου που εκτελεί συνταγή στο φαρμακείο σας σε μορφή PDF και η αποστολή της στην πύλη ΚΜΕΣ κατά την αποστολή και των συγκεντρωτικών τιμολογίων ΕΟΠΥΥ, στο τέλος κάθε μήνα.

Επισύναψη Κάρτας ΕΚΑΑ κατά την Εκτέλεση της συνταγής #

Κατά το σκανάρισμα της ηλεκτρονικής συνταγής που έχετε προς εκτέλεση, το PharmacyOne σας ενημερώνει ότι ο ασφαλισμένος είναι στο ταμείο ΕΚΑΑ και ότι οφείλετε να αποθηκεύσετε την κάρτα ασφάλισής του. Η εργασία αυτή δύναται να γίνει και ετεροχρονισμένα, σημαντικό όμως είναι να έχετε κρατήσει αντίγραφο της κάρτας.

Ανοίγει ένα παράθυρο (εικ. 1) στο οποίο μπορείτε να ανεβάσετε την κάρτα ΕΚΑΑ.

 

Εικόνα 1

 

Επιλέγετε Εισαγωγή αρχείου, ανεβάζετε το αρχείο σε μορφή PDF και ανοίγει ένα νέο παράθυρο για να συμπληρώσετε την ημερομηνία λήξης της κάρτας ΕΚΑΑ (εικ. 2), ώστε το σύστημα να μη χρειάζεται να σας ζητήσει εκ νέου ανέβασμα κάρτας, σε περίπτωση που ο συγκεκριμένος πελάτης εκτελέσει και άλλη συνταγή στο φαρμακείο σας.

 

Εικόνα 2

 

Πατάτε ΟΚ και στη συνέχεια Καταχώρηση και η κάρτα έχει επισυναφθεί στην καρτέλα του πελάτη.

 

Επισύναψη Κάρτας ΕΚΑΑ αφού έχει Εκτελεστεί η συνταγή #

Εάν θέλετε να επισυνάψετε την κάρτα ΕΚΑΑ σε μεταγενέστερο χρόνο, επιλέγετε την προβολή EkaaFiles (εικ. 3) και ακολουθείτε τα βήματα που είδατε προηγουμένως.

Εικόνα 3

 

Αποστολή Κάρτας ΕΚΑΑ στην πύλη ΚΜΕΣ #

Η αποστολή των καρτών ΕΚΑΑ όλων των ασφαλισμένων που έχετε εκτελέσει συνταγές μέσα στο μήνα γίνεται από την εργασία Εκδοση Συγκεντρωτικών του μενού Τιμολόγια & Καταστάσεις.

Στον ΕΟΠΥΥ, παράλληλα με την Αποστολή στοιχείων σε ΚΜΕΣ έχει προστεθεί η επιλογή Αποστολής στοιχείων ΕΚΑΑ σε ΚΜΕΣ (εικ. 4). Απλά την επιλέγετε και το PharmacyOne ολοκληρώνει την εργασία εντός ολίγου.

Μπορείτε να ελέγξετε το πλήθος των αρχείων που ανέβηκαν, εσωτερικά στην πύλη ΚΜΕΣ, κατά τη διαδικασία της οριστικοποίησης των στοιχείων.

 

Εικόνα 4

 

Σχετικό βίντεο

Powered by BetterDocs

TOP