1.4 Λιανική πώληση Γαληνικού σκευάσματος

Η τιμολόγηση γαληνικού σκευάσματος γίνεται από το tab Υπηρεσίες (2 – Σχ. 14) και την Προσθήκη φαρμακοτεχνικής εργασίες (3 – Σχ. 14) .

Σχήμα 14

Εμφανίζεται ένα παράθυρο (Σχ. 15) μέσω του οποίου μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο της φαρμακοτεχνικής εργασίας που απαιτείται, την ποσότητα που θα δημιουργήσετε, καθώς και αν θέλετε να συμπεριληφθεί χρέωση για την περιγραφή, το πώμα και την περιτύλιξη του γαληνικού σκευάσματος, σύμφωνα με τον επίσημο τιμοκατάλογο που είναι σε ισχύ.

Σχήμα 15

Εισάγοντας την αντίστοιχη πληροφορία και πατώντας ΟΚ, η επιλογή σας εμφανίζεται στη λίστα των υπηρεσιών, με την αντίστοιχη χρέωση.

Σχήμα 16

Στη συνέχεια, επιλέγοντας την καρτέλα Είδη (1 – Σχ. 14) μεταφέρεστε στην αρχική οθόνη της λιανικής πώλησης, στην οποία εισάγετε τα συστατικά που θα χρησιμοποιήσετε για το γαληνικό σκεύασμα και μπορείτε να κόψετε απόδειξη από την κουμπί Καταχώρηση στη γαλάζια μπάρα.

 

Σχετικό βίντεο

Powered by BetterDocs

TOP