1.5 Λοιπές ενέργειες (Αναλώσιμα, Προχορήγηση, Προκαταβολή)

Επιλέγοντας Λιανική PharmacyOne από το μενού, μεταβαίνετε στην οθόνη νέας απόδειξης. Επιλέγοντας την επιλογή Λοιπές Ενέργειες, μεταφέρεστε σε μία οθόνη όπου έχετε τις παρακάτω επιλογές μεταβάλλοντας τον τύπο καταχώρησης (1 – σχ 17):

Σχήμα 17

α. Καταχώρηση αναλωσίμων

Επιλέγετε τύπο αναλωσίμων, ημερομηνία καταχώρησης, επωνυμία πελάτη και περιγραφή αναλωσίμων για να αποθηκεύσετε στο PharmacyOne μία καταχώρηση που έχετε ήδη περάσει στο e-dapy.

Προσοχή: Μπορεί τις περισσότερες φορές να φαίνεται ότι δεν έχει νόημα η συγκεκριμένη καταχώρηση, αφού το ποσό που εισπράττει το φαρμακείο από τον ασφαλισμένο είναι μηδενικό, είναι όμως σημαντικό να επιτελείται, για λόγους τήρησης των αποθεμάτων, για το ιστορικό του ασφαλισμένου και για να εμφανίζονται τα προϊόντα στην απόδειξη που λαμβάνει ο πελάτης.

β. Προχορήγηση με αξία λιανικής

Χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη επιλογή για να καταχωρίσετε σκεύασμα που προχορηγείτε σε πελάτη, ο οποίος εξόφλησε τη συνολική αξία του συγκεκριμένου είδους.

γ. Προχορήγηση με αξία συμμετοχής (0%, 10%, 25%, 100%)

Χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη επιλογή για να καταχωρίσετε σκεύασμα που προχορηγείτε σε πελάτη, ο οποίος εξόφλησε το ποσό της συμμετοχής που αναλογεί στο συγκεκριμένο φάρμακο.

δ. Προχορήγηση δανεικού

Χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη επιλογή για να καταχωρίσετε σκεύασμα που προχορηγείτε σε πελάτη, χωρίς αυτός να πληρώσει κάποιο ποσό.

ε. Προκαταβολή

Τέλος, χρησιμοποιείτε αυτή την επιλογή για να καταχωρήσετε κάποιο ποσό που προκαταβάλει ένας πελάτης έναντι συμμετοχής.

Powered by BetterDocs

TOP