8.6 Απογραφή Ναρκωτικών

Επιλέγοντας Τιμολόγια & Καταστάσεις και στη συνέχεια Απογραφή Ναρκωτικών μεταβαίνετε σε μία φόρμα αναζήτησης για να εμφανίσετε την ετήσια απογραφή ναρκωτικών σκευασμάτων.

Εάν στον τίτλο της φόρμας αναζήτησης δεν εμφανίζει την Απογραφή Ναρκωτικών, σημαίνει ότι στην υποδομή σας είναι άλλη φόρμα εκτύπωσης προεπιλεγμένη, οπότε επιλέγετε τη σχετική εκτύπωση από το δεξί μενού των εκτυπώσεων.

Στη συνέχεια, από τις διαθέσιμες επιλογές επιλέγετε ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου του έτους στο οποίο θέλετε να κάνετε απογραφή, επιλέγετε υποκατάστημα το οποίο αφορά η απογραφή και αποθηκευτικό χώρο (ΑΧ) που θα περιλάβει η απογραφή σας.

Προτείνεται να αποεπιλέξετε τα Είδη με μηδενικό υπόλοιπο, για να είναι πιο ευδιάκριτα τα αποτελέσματα που πρέπει να απογράψετε.

Πατώντας το κουμπί Εκτέλεση, εκτελείται το ευρετήριο και επιστρέφει μία λίστα με όλα τα σκευάσματα που απογράφουμε και το απόθεμα που έχετε.

Προσοχή: Η εικόνα του αποθέματος είναι αυτή που έχει το PharmacyOne, οπότε πιθανό λάθος στο απόθεμα από μη καταχώρηση τιμολογίου για παράδειγμα, θα επηρεάσει και την απογραφή σας. Συνίσταται η επιβεβαίωση του αποτελέσματος.

Σχετικό βίντεο

Powered by BetterDocs

TOP