Αλλαγές εγγράφου

Παρακάτω καταγράφεται το ιστορικό αλλαγών του εγχειρίδιου χρήσης.

Έκδοση Ημερομηνία Σχόλια
1.0 17/12/2020 Ενότητες 1ης έκδοσης του PharmacyOne
2.0 8/4/2021 Ενότητες 2ης έκδοσης του PharmacyOne
2.1 10/8/2021 Νέες λειτουργίες
2.2 23/11/2021 Νέες εργασίες, λειτουργίες και βελτιώσεις
2.3 01/04/2022 Νέες εργασίες, λειτουργίες και βελτιώσεις
2.4 30/09/2022 Νέες οθόνες, νέες λειτουργίες προγράμματος
2.5 22/11/2022 Νέες οθόνες, νέες λειτουργίες προγράμματος και βελτιώσεις
3.0 24/1/2023 Νέες λειτουργίες
3.1 26/2/2024 Προσθήκη οδηγιών σχετικά με τα myData

Powered by BetterDocs

TOP