Ανάλυση μενού

4. Συνταγές

4.1 Λίστα Εκτελέσεων
Ευρετήριο αναζήτησης εκτελεσμένων συνταγών
4.2 Λίστα Ανεκτέλεστων
Ευρετήριο ανεκτέλεστων φαρμάκων από μερικώς εκτελεσμένες συνταγές
4.3 Λίστα Αποθηκευμένων
Ευρετήριο αναζήτησης αποθηκευμένων συνταγών, είτε μεταγενέστερων, είτε άυλων που δεν εκτελέστηκαν
4.4 Λίστα Επαναλαμβανόμενων
Ευρετήριο αναζήτησης επαναλαμβανόμενων συνταγών
4.5 Λίστα Δανεικών
Ευρετήριο προχορηγημένων σκευασμάτων σε πελάτες

5. Συγχρονισμός Συνταγών

5.1 Λήψη Συνταγών
Ενημέρωση του PharmacyOne με συνταγές που εκτελέστηκαν εκτός της εφαρμογής
5.2. Ενημέρωση Συνταγών
Ενημέρωση της ΗΔΙΚΑ με συνταγές που έχουν εκτελεστεί μόνο τοπικά (π.χ. εκτελέσεις μεταγενέστερων συνταγών)
5.3 Ακύρωση Συνταγής
Συνολική ακύρωση συνταγής, έκδοση αντίστοιχων παραστατικών και ενημέρωση στοκ.

6. Πίνακες Ειδών/Πελατών

6.1 Είδη PharmacyOne
Ευρετήριο και καρτέλα με πληροφορίες φαρμάκων, παραφαρμάκων και υπηρεσιών
6.2 Πελάτες PharmacyOne
Ευρετήριο και καρτέλα με τις πληροφορίες πελατών

7. Εμβολιασμός & Covid-19

7.1 Υπηρεσίες
Καταχώρηση εμβολιασμού για την εποχική γρίπη, rapid test και ραντεβού εμβολιασμού.
7.2. Λίστα Self Test
Ευρετήριο καταχωρημένων self test
7.3 Λίστα διενεργούμενων Rapid Test
Ευρετήριο διενεργούμενων Rapid Test.
7.4 Ραντεβού εμβολιασμού
Ευρετήριο με ραντεβού εμβολιασμού

8. Τιμολόγια & Καταστάσεις

8.1 Έκδοση Συγκεντρωτικών
Έκδοση μηνιαίων συγκεντρωτικών τιμολογίων και καταστάσεων για τα ασφαλιστικά ταμεία
8.2 Συγκεντρωτικά Τιμολόγια
Ευρετήριο με τα συγκεντρωτικά τιμολόγια ταμείων του μήνα
8.3 Εισαγωγή αρχείου φαρμακαποθηκών
Εισαγωγή τιμολόγιων και δελτίων αποστολής από τη φαρμακαποθήκη και επιλογή τρόπου εξόφλησης
8.4 Τιμολόγια υπολοίπου
Ευρετήριο τιμολογίων που περιέχουν τα αιτούμενα ποσά από το ταμείο
8.5 Ηλ. Βιβλίο Ναρκωτικών
Κατάσταση χορηγημένων ναρκωτικών σκευασμάτων
8.6 Απογραφή Ναρκωτικών
Κατάσταση για την ετήσια απογραφή ναρκωτικών σκευασμάτων

9. Παράμετροι PharmacyOne

9.1 Παράμετροι Φαρμακείου
Στοιχεία και προτιμήσεις φαρμακείου και παραμετροποίηση εφαρμογής
9.2 Γενικές πληρ. ΗΔΙΚΑ
Γενικές πληροφορίες από την ΗΔΙΚΑ

10. Βοήθεια PharmacyOne

10.1 Εγχειρίδιο PharmacyOne
Αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης του PharmacyOne
10.2 How to..
Βίντεο εκμάθησης των εργασιών του PharmacyOne
10.3 FAQ
Ερωταπαντήσεις σχετικές με τις δυνατότητες και τη λειτουργικότητα του PharmacyOne

Powered by BetterDocs

TOP