Αρχική Παραμετροποίηση

Μετά την εγκατάσταση του PharmacyOne, ή αν γίνει κάποια αλλαγή στα στοιχεία του Φαρμακείου (ΑΜΚΑ, αριθμος σύμβασης), θα πρέπει να γίνει η Αρχική Παραμετροποίηση, η οποία είναι προσβάσιμη από την εργασία Παράμετροι Φαρμακείου (σχ. 1) που βρίσκεται στο αριστερό μενού των χρηστών που έχουν πρόσβαση.

 

Παράμετροι Φαρμακείου

Αρχικά χρειάζεται να καταχωρηθούν τα στοιχεία του Φαρμακείου (καρτέλα Φαρμακείο σχ. 1) αν δεν είναι ήδη συμπληρωμένα.

 

Σχήμα 1

 

Στοιχεία ΗΔΙΚΑ

Ακολούθως, πρέπει να καταχωρηθούν οι κωδικοί για σύνδεση στις εφαρμογές της ΗΔΙΚΑ (καρτέλα Στοιχεία ΗΔΙΚΑ σχ. 2).

Σχήμα 2

 

Συμβάσεις ταμείων

Τέλος πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι υφίσταται σύμβαση με τα προεπιλεγμένα ταμεία (καρτέλα Συμβάσεις ταμείων).

 

Η υπόλοιπη παραμετροποίηση γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό της CloudOn, κατά την εγκατάσταση του PharmacyOne.

 

Σχετικό βίντεο

Powered by BetterDocs

TOP