8.1 Έκδοση Συγκεντρωτικών

Από την εργασία Έκδοση Συγκεντρωτικών, επιλέγοντας ημερολογιακό διάστημα (1 και 2 – σχ. 52) και ασφαλιστικό ταμείο (3 – σχ. 52), εκδίδετε τη συγκεντρωτική κατάσταση και τα συγκεντρωτικά τιμολόγια που πρέπει να καταθέσετε στο εκάστοτε ταμείο, στο τέλος κάθε μήνα. Τα παραπάνω πραγματοποιούνται πατώντας τα ομώνυμα κουμπιά (4 – σχ. 52)

Στον ΕΟΠΥΥ συγκεκριμένα, εμφανίζονται και επιλογές για έκδοση επιπλέον τιμολογίων, σύμφωνα με της οδηγίες της ΗΔΙΚΑ (5 – σχ. 52).


Σχήμα 52

Επιλέγοντας την επιλογή που επιθυμείτε, ανοίγει το αντίστοιχο τιμολόγιο (Σχ. 53), όπου με την Καταχώρηση μπορείτε να το δημιουργήσετε και να το εκτυπώσετε.

Σχήμα 53

Συγκεκριμένα για τον ΕΟΠΥΥ, τιμολόγια όπως των ραντεβού εμβολιασμού, των εγγραφών στον προσωπικό γιατρό ή του πιστωτικού τιμολόγιου rebate, εμφανίζονται χωρίς επιπλέον πληροφορίες, για να τα συμπληρώσετε με τις τιμές που αναγράφονται στην πύλη ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ.

Κάθε τιμολόγιο εμφανίζει μία προεπιλεγμένη Αιτιολογία, μπορείτε όμως να την τροποποιήσετε, πληκτρολογώντας το ακριβές κείμενο που επιθυμείτε.

Στην περιγραφή Ειδών του κάθε τιμολογίου επιλέγετε την αντίστοιχη υπηρεσία ή είδος που ταιριάζει, καταχωρείτε το ποσό που εμφανίζεται στην ΚΜΕΣ και επιλέγετε Καταχώρηση για να εκδοθεί.

Συγκεκριμένα για το Ετήσιο πιστωτικό τιμολόγιο rebate πρέπει να θέσετε ημερολογιακό διάστημα από την 1/1 έως και την 31/12 ή να διορθώσετε πιο απλά την περιγραφή του τιμολογίου, για να είναι σωστή η πληροφορία που αναγράφεται.

Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία έκδοσης των τιμολογίων του συγκεκριμένου μήνα, επιλέγετε ασφαλιστικό ταμείο τον ΕΟΠΥΥ (3 – σχ. 52) και αποστέλετε τα στοιχεία των τιμολογίων στην πύλη ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ (7 – σχ. 52).

Το PharmacyOne σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε εσείς αν θα αποστείλετε όλα ή μέρος των τιμολογίων στην πύλη ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ (6 – σχ. 52), σε περίπτωση πχ που ο ΕΟΠΥΥ ζητήσει επανέκδοση κάποιου μεμονωμένου τιμολογίου.

 

Σχετικό βίντεο

Powered by BetterDocs

TOP