1.2.β Εκτέλεση Ηλεκτρονικής Συνταγής Φαρμάκων – επιπλέον λειτουργίες

Με την επιλογή Νέα Συνταγή (9 – σχ. 4) απαλοίφονται όλα τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί και παρέχεται η δυνατότητα σκαναρίσματος barcode συνταγής από την αρχή.

Η επιλογή Καθαρισμός (10 – σχ. 4) απαλοίφει όλα τα barcodes που έχουν καταχωρηθεί ως τώρα και επανέρχεστε στο αρχικό στάδιο, σαν να είχατε μόλις σκανάρει το barcode της συνταγής. Αν θέλετε να διορθώσετε ένα συγκεκριμένο σκεύασμα από τη συνταγή, επιλέγετε τη συγκεκριμένη γραμμή και πατάτε Ctrl+Delete ή τον κάδο απορριμμάτων που βρίσκεται κάτω από το πλέγμα.

Η επιλογή Υπολογισμός συνταγής (11 – σχ. 4) υπολογίζει το κόστος της συνταγής και τη συμμετοχή του ασφαλισμένου, σύμφωνα με τα φάρμακα και τις ποσότητες που υπάρχουν προς εκτέλεση.

Η επιλογή Προτεινόμενα φάρμακα (12 – σχ. 4) σας παρέχει τις εξής δυνατότητες:

α. Προτεινόμενο ιατρού. Θα φέρει προς εκτέλεση τα φάρμακα που συμπληρώθηκαν από τον ιατρό κατά τη συνταγογράφηση.

β. Τελευταία χορήγηση. Θα φέρει προς εκτέλεση τα φάρμακα που δόθηκαν την τελευταία φορά στον πελάτη.

γ. Συχνότερη χορήγηση. Θα φέρει προς εκτέλεση τα φάρμακα που δίνονται πιο συχνά στον πελάτη.

δ. Κερδοφορία. Θα φέρει προς εκτέλεση τα φάρμακα με τη μεγαλύτερη κερδοφορία για το φαρμακείο.

ε. Μεγαλύτερο απόθεμα. Θα φέρει προς εκτέλεση τα φάρμακα με το μεγαλύτερο απόθεμα στο φαρμακείο.

Η παράμετρος αυτή υπάρχει και στην επιλογή από το μενού Παράμετροι Φαρμακείου  στην καρτέλα Φαρμακείο, αλλά από το σημείο αυτό μπορεί να μεταβάλεται στην εκτέλεση κάθε συνταγής.

 


Σχήμα 7

Η Καρτέλα πελάτη (13 – σχ. 4) εμφανίζει τα στοιχεία  του πελάτη (σχ. 7), απ’ όπου μπορείτε να δείτε τα φάρμακα που έχουν δοθεί από εκτελέσεις συνταγών, όσα εκκρεμούν να εκτελεστούν, τα δανεικά φάρμακα και τα προπληρωμένα, από τις αντίστοιχες καρτέλες. Επιλέγοντας ένα προπληρωμένο φάρμακο δίνεται η δυνατότητα να γίνει Άρση εκκρεμότητας (σχ. 9) αν πχ ο πελάτης δε φέρει συνταγή και αποφασίσει να πληρώσει την αξία του.


Σχήμα 8

Εάν το Barcode συνταγής που σκανάρατε αντιστοιχεί σε μερικώς εκτελεσμένη συνταγή, μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες των προηγούμενων εκτελέσεων στην καρτέλα ‘Προηγούμενες Εκτελέσεις’ (σχ. 9). Με διπλό κλικ στη γραμμή εκτέλεσης, ανοίγει παράθυρο με τις λεπτομέρειές της.


Σχήμα 9

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση και δε θυμάται τον αριθμό της συνταγής, δίνεται η δυνατότητα να εμφανίσετε όλες τις συνταγές του συγκεκριμένου ασφαλισμένου που υπάρχουν προς εκτέλεση, επιλέγοντας την καρτέλα Άυλη συνταγή (σχ. 10) και εισάγοντας τον ΑΜΚΑ ή το ΕΤΑΑ του.

Προσοχή! Αφού συμπληρώσετε έναν από τους παραπάνω αριθμούς, πατήστε ένα από τα πλήκτρα Enter ή tab, ή απλώς κάντε κλικ στο περιθώριο. Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί ‘Αποστολή Pin’.

Ο πελάτης σας διαβάζει το pin που έλαβε στο κινητό που έχει δηλώσει στο σύστημα άυλης συνταγογράφησης και ακολουθείτε την ίδια διαδικασία με προηγούμενα. Συμπληρώνετε το Pin στην αντίστοιχη περιοχή, πατάτε Enter ή tab και τέλος το κουμπί Κατέβασμα.

Με την εμφάνιση όλων των συνταγών που εκκρεμεί η εκτέλεσή τους και τη σύμφωνη γνώμη του ασφαλισμένου, έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε μία ή και όλες τις συνταγές του στο PharmacyOne, για μελλοντική εκτέλεση.


Σχήμα 10

Powered by BetterDocs

TOP