1.2.α Εκτέλεση Ηλεκτρονικής Συνταγής Φαρμάκων – βασικοί χειρισμοί

Επιλέγοντας Λιανική PharmacyOne από το μενού, μεταβαίνετε στην οθόνη νέας απόδειξης. Επιλέγοντας την επιλογή Ηλεκτρονική, μεταφέρεστε στην οθόνη εκτέλεσης ηλεκτρονικής συνταγής φαρμάκων (1 – σχ. 4). Σκανάροντας ή γράφοντας το barcode της συνταγής, αυτόματα εμφανίζονται όλα τα στοιχεία της συγκεκριμένης συνταγής.

Προσοχή! Στην περίπτωση που πληκτρολογήσετε το Barcode ή το σκάνερ σας δεν είναι ρυθμισμένο να εισάγει το Enter μετά από κάθε σκανάρισμα, πατήστε εσείς ένα από τα πλήκτρα Enter ή tab, ή απλώς κάντε κλικ στο περιθώριο.

Κατά το σκανάρισμα συνταγών εμφανίζονται μηνύματα για τις συνταγές που περιέχουν φάρμακα του ΙΦΕΤ / εμβόλια / ηπαρίνες / ναρκωτικά ή είναι συνταγογραφημένες με εμπορική ονομασία / άυλες ή περιέχουν φάρμακα υψηλού κόστους.

Σχήμα 4

Στη συνέχεια, σκανάρετε με τη σειρά τα barcodes και τις ταινίες γνησιότητας (2 – σχ. 4) των φαρμάκων. Μόλις σκαναριστεί το πρώτο σκεύασμα, η γραμμή του γίνεται πορτοκαλί και παραμένει έτσι, μέχρι να συμπληρωθεί η συνταγογραφημένη ποσότητα, οπότε και μετά η γραμμή γίνεται πράσινη.

Σε περίπτωση που υπάρχουν αλληλεπιδράσεις (4 – σχ. 4) μεταξύ των φαρμάκων που πρόκειται να δοθούν στον πελάτη ή και από φάρμακα που έχουν δοθεί μέχρι και πριν από ένα μήνα, θα συμπληρωθεί η κατάσταση και θα αλλάξει το χρώμα (από πράσινο μέχρι σκούρο καφέ) ανάλογα με τη σοβαρότητα των αλληλεπιδράσεων. Πατώντας το κουμπί Πληροφορίες θα εμφανιστούν τα στοιχεία αλληλεπιδράσεων μεταξύ των φαρμάκων που τις προκαλούν (σχ. 5). Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ νέων και προηγούμενων φαρμάκων, εμφανίζονται στον πίνακα με μωβ χρώμα.


Σχήμα 5

Σημείωση: κατά τη διαδικασία της καταχώρισης των barcodes των σκευασμάτων μπορεί να εμφανιστούν επιπλέον πληροφορίες, αν υπάρχουν.

 

Πατώντας το κουμπί με τα βελάκια (3 – σχ. 4), εμφανίζεται πίνακας ομοειδών φαρμάκων φαρμάκων δηλαδή που έχουν ίδια δραστική ουσία και ίδια συσκευασία με τα φάρμακα της συνταγής και άρα, μπορούν να δωθούν αντ’ αυτών.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρησης όλων των διαθέσιμων σκευασμάτων, το PharmacyOne σας παρέχει τις παρακάτω επιλογές:

α. Πλήρης εκτέλεση: Πατώντας το κουμπί Εκτέλεση (7 – σχ. 4) προχωράτε στην εκτέλεση της συνταγής. Αν έχετε συμπληρώσει τις ποσότητες όλων των συνταγογραφούμενων φαρμάκων, η συνταγή εκτελείται πλήρως.

β. Μερική εκτέλεση: Επιλέγοντας μία από τις περιπτώσεις μερικής εκτέλεσης (5 και 6 – σχ. 4) και στη συνέχεια το κουμπί Εκτέλεση, η συνταγή εκτελείται πλήρως και θεωρείται από το σύστημα κλεισμένη/ολοκληρωμένη. Επιλέγετε την πρώτη περίπτωση επιθυμία ασθενή (5 – σχ. 4),  όταν ο ασφαλισμένος δε θέλει όλες τις ποσότητες που του συνταγογράφησε ο ιατρός. Η δεύτερη επιλογή ασυμφωνία δοσολογίας – ποσότητας (6 – σχ. 4) είναι για τις περιπτώσεις που η συνταγογραφημένη ποσότητα δε συμφωνεί με τη δοσολογία που έχει υποδείξει ο ιατρός.

Σε περίπτωση μερικής έλλειψης σκευασμάτων κατά την εκτέλεση της συνταγής, αφού σκανάρετε τις διαθέσιμες, πατήστε την Εκτέλεση και στο μήνυμα (σχ. 6) που σας εμφανίζεται και σας ενημερώνει ότι υπάρχουν ανεκτέλεστες ποσότητες φαρμάκων, επιλέξτε το Ναι. Η συνταγή εκτελείται μερικώς και σας εμφανίζεται κάθε φορά που σκανάρετε το barcode της, ή από τη λίστα των ανεκτέλεστων συνταγών. Επιλέγοντας Όχι, επιστρέφετε στην οθόνη εκτέλεσης και συνεχίζετε την καταχώριση των σκευασμάτων.

Σχήμα 6

γ. Εκτέλεση και προσθήκη επιπλέον κινήσεων στην ίδια απόδειξη: Πατώντας το κουμπί Εκτέλεση (+) θα εκτελεστεί η τρέχουσα συνταγή και θα μπορέσετε να συνεχίσετε με την εκτέλεση νέας συνταγής ή την καταχώριση άλλης κίνησης στον ίδιο πελάτη. Η τελική απόδειξη που θα εκδοθεί από το PharmacyOne θα περιλαμβάνει τα σκευάσματα που έχετε καταχωρήσει συνολικά σε όλες τις κινήσεις.

 

Σχετικό βίντεο

Powered by BetterDocs

TOP