4.5.β Κατάργηση Εκκρεμοτήτων

Όταν ο ασφαλισμένος φέρει συνταγή και ξεκινήσετε τη διαδικασία εκτέλεσής της, το PharmacyOne θα σας ενημερώσει ότι υπάρχουν εκκρεμότητες και θα ανοίξει μία νέα καρτέλα με τα ‘Δανεικά Φάρμακα’


Σχήμα 34

 

Στην καρτέλα ‘Δανεικά Φάρμακα’ παρουσιάζονται πληροφορίες για το δελτίο δανεικού φαρμάκου. Επιλέγοντας το check box ‘Προς εκτέλεση’ (2 – σχ. 24) έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε ποσότητες και ταινίες γνησιότητας από το δελτίο δανεικού στην εκτέλεση της συνταγής (σχ. 35 και σχ. 36).


Σχήμα 35

 


Σχήμα 36

Με την εκτέλεση της συνταγής θα σας ζητηθεί να δηλώσετε τον τρόπο πληρωμής του δανεικού φαρμάκου.

Προσοχή! Όταν ολοκληρώσετε την εκτέλεση, στο παραστατικό απόδειξης δεν εμφανίζεται το δανεικό φάρμακο με τις αξίες του, γιατί η απόδειξη λιανικής που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση συνταγών αφαιρεί από την αποθήκη σας την αξία και την ποσότητα των ειδών. Για το δανεικό φάρμακο, με την έκδοση του δελτίου δανεικού, έχει αφαιρεθεί η ποσότητα από την αποθήκη, όχι όμως η αξία. Επομένως, το συγκεκριμένο φάρμακο θα εκτυπωθεί – αυτόματα – σε διαφορετική σειρά απόδειξης, η οποία θα μεταφέρει μόνο την αξία του. Εμφανίζεται και ενημερωτικό μήνυμα, με τους υπολογισμούς, στην οθόνη του χρήστη (σχ. 37).

Σχήμα 37

Εάν θέλετε να ακυρώσετε ένα δελτίο δανεικού ή φάρμακο το οποίο εμπεριέχεται σε δελτίο με δανεικά φάρμακα (είτε λόγω λάθους είτε λόγω επιστροφής), ακολουθείτε τα εξής βήματα:

α. Από τη λίστα των δελτίων επιλέγετε αυτό που επιθυμείτε να ακυρώσετε, κάνετε δεξί κλικ και επιλέγετε Μετασχηματισμό (σχ. 38).

β. Στο παράθυρο μετασχηματισμού που εμφανίζεται, επιλέγετε τη σειρά επιστροφής δελτίου δανεικού φαρμάκου (1 – σχ. 39) και στη συνέχεια εκτέλεση (2 – σχ. 39).

γ. Εμφανίζεται το παραστατικό της ακύρωσης. Στο πλέγμα των φαρμάκων αφήνετε μόνο αυτά που θα επιστραφούν και επιλέγετε καταχώρηση (σχ. 39).

 


Σχήμα 38

 


Σχήμα 39

 

Σχήμα 40

 

Εάν ο πελάτης επιθυμεί να πληρώσει το δανεικό φάρμακο ακολουθείτε τα ίδια βήματα με την επιστροφή δελτίου δανεικού, με τη διαφορά ότι στο μετασχηματισμό θα επιλέξετε τη σειρά Απόδειξης Λιανικής Δανεικού Φαρμάκου.

Powered by BetterDocs

TOP