4.3 Λίστα Αποθηκευμένων

Η εργασία Λίστα Αποθηκευμένων επιτρέπει την εμφάνιση όλων συνταγών που δεν έχουν εκτελεστεί, αλλά έχουν αποθηκευτεί στο σύστημα. Αυτό μπορεί να γίνει είτε επειδή δεν το επιθυμούσε ο πελάτης, είτε επειδή είναι μεταχρονολογημένες, είτε επειδή τη στιγμή που έφερε τη συνταγή στο φαρμακείο ο πελάτης, δεν υπήρχε διαθεσιμότητα σε κανένα σκεύασμα, για να γίνει μερική εκτέλεση.

Η φόρμα αναζήτησης επιτρέπει την εύρεση συνταγών βάσει ονόματος πελάτη, barcode, εύρους ημερομηνίας εκτέλεσης και συνταγογράφοντα ιατρού.

Σχήμα 26

Επιλέγοντας τη Λίστα από το μενού στη γαλάζια μπάρα επιλογών, εκτελούμε το ευρετήριο και εμφανίζονται οι συνταγές που ικανοποιούν τα κριτήρια που θέσαμε. Μπορούμε να έχουμε άμεση πρόσβαση στο όνομα του ασθενούς, στο barcode της συνταγής, στον ΑΜΚΑ, στην τρέχουσα επανάληψη και το σύνολο των επαναλήψεων της συνταγής και στο ημερομηνιακό εύρος στο οποίο εκτελείται η κάθε συνταγή.

 

Σχήμα 27

Με διπλό κλικ πάνω στη συνταγή που σας ενδιαφέρει, οδηγείστε σε μία νέα οθόνη με επιπλέον πληροφορίες καθώς και με την επιλογή για Άνοιγμα συνταγής, όπου και καταλήγετε στη φόρμα εκτέλεσης συνταγής, για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Σχήμα 28

 

Powered by BetterDocs

TOP