4.5.α Λίστα Δανεικών

Η καταχώρηση της προχορήγησης ενός φαρμάκου σε έναν πελάτη μπορεί να γίνει από την επιλογή Λιανική PharmacyOne και την επιλογή Λοιπές Ενέργειες.

Από το μενού επιλέγετε την εργασία Λίστα Δανεικών. Οδηγείστε σε μία φόρμα αναζήτησης όπου μπορείτε να εισάγετε συγκεκριμένα κριτήρια για να εμφανίσετε τα δανεικά φάρμακα που έχετε προχορηγήσει, ή μπορείτε να εκτελέσετε απευθείας το ευρετήριο και να εμφανίσετε όλες τις προχορηγήσεις, επιλέγοντας τη Λίστα από τη γαλάζια μπάρα επιλογών.

Σχήμα 31

Εμφανίζεται μία λίστα με όλα τα σκευάσματα που έχετε προχορηγήσει.

Σχήμα 32

Με διπλό κλικ πάνω στην καταχώρηση που σας ενδιαφέρει, οδηγείστε σε μία οθόνη με περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη προχορήγηση και το σκεύασμα.

 

Σχήμα 33

 

Powered by BetterDocs

TOP