4.1 Λίστα Εκτελέσεων

Η εργασία Λίστα Εκτελέσεων πρόκειται για ένα ευρετήριο αναζήτησης των εκτελεσμένων, από το φαρμακείο, συνταγών. Επιλέγοντας ‘Λίστα’, εμφανίζονται οι εκτελέσεις, ομαδοποιημένες ανά ασφαλιστικό ταμείο (σχ. 23). Στις αγκύλες εμφανίζεται το σύνολο των εκτελέσεων ανά ταμείο.

 


Σχήμα 23

 

Με κλικ στο ταμείο που σας ενδιαφέρει εμφανίζεται λίστα όλων των εκτελεσμένων συνταγών που αφορούν το συγκεκριμένο ταμείο. Επιλέγετε την εκτέλεση που σας ενδιαφέρει και με διπλό κλικ μεταβένετε σε παράθυρο όπου παρέχονται όλες οι πληροφορίες της (σχ. 23).

 


Σχήμα 24

Εκτός από τα στοιχεία της εκτέλεσης, υπάρχουν κουμπιά από τα οποία μπορείτε να προβάλετε το παραστατικό απόδειξης που εκδόθηκε για τον πελάτη, το παραστατικό ταμείου (περιέχει τα αιτούμενα ποσά από το ταμείο) και την εκτύπωση της εκτέλεσης. Τέλος, υπάρχει το κουμπί της ακύρωσης, μέσω του οποίου ακυρώνεται η συνταγή και δημιουργούνται τα πιστωτικά παραστατικά σε πελάτη και ταμείο.

 

Σχετικό βίντεο

Powered by BetterDocs

TOP