7.2 Λίστα Self Test

Η συγκεκριμένη εργασία παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα ήδη διατεθέντα self test.

Σχήμα 46

Επιλέγοντας τα κριτήρια που επιθυμείτε και πατώντας τη Λίστα από τη γαλάζια μπάρα, έχετε πρόσβαση σε όλα τα self test που έχετε ήδη διαθέσει από τις Εργασίες Covid-19, όσο είναι διαθέσιμη η συγκεκριμένη παροχή.

Σχήμα 47

 

Powered by BetterDocs

TOP