Μενού PharmacyOne

1. Λιανική PharmacyOne
Η βασική εργασία  που χρησιμοποιείται καθημερινά για εκτέλεση ηλεκτρονικών συνταγών, καταχώρηση συνταγών υγειονομικού υλικού, χρέωση δανεικών φαρμάκων και εκτύπωση αποδείξεων.

2. Δημιουργία Παραγγελίας
Δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου παραγγελίας

3. Ταμείο Ημέρας
Εμφάνιση ταμείου ημέρας

4. Συνταγές
Εργασίες σχετικές με τις συνταγές

5. Συγχρονισμός Συνταγών
Εργασίες σχετικές με το συγχρονισμό του status των συνταγών στο PharmacyOne και την ΗΔΙΚΑ

6. Πίνακες Ειδών/Πελατών
Ευρετήριο ειδών και πελατών

7. Covid-19
Εργασίες σχετικές με τον εποχικό εμβολιασμό και τον Covid-19

8. Τιμολόγια & Καταστάσεις
Εισαγωγή, έκδοση και αναζήτηση συγκεντρωτικών τιμολογίων και καταστάσεων

9. Παράμετροι PharmacyOne
Παράμετροι λειτουργιών και διασύνδεσης του PharmacyOne

10. Βοήθεια PharmacyOne
Πρόσβαση στη βοήθεια του PharmacyOne

 

 

Powered by BetterDocs

TOP