7.4 Ραντεβού εμβολιασμού Covid-19

Από την εργασία Ραντεβού εμβολιασμού Covid-19, αναζητείτε τα ραντεβού εμβολιασμού που έχετε καταχωρήσει στο PharmacyOne.


Σχήμα 50

 

Επιλέγοντας τα κριτήρια που επιθυμείτε και πατώντας τη Λίστα από τη γαλάζια μπάρα, έχετε πρόσβαση σε όλα τα ραντεβού εμβολιασμού που έχετε ήδη καταχωρήσει στο σύστημα.

Σχήμα 51

Powered by BetterDocs

TOP