8.2 Συγκεντρωτικά Τιμολόγια

Με τη συγκεκριμένη εργασία έχουμε τη δυνατότητα να αναζητήσουμε και να εμφανίσουμε συγκεντρωτικά τιμολόγια προς τα ασφαλιστικά ταμεία που έχουν ήδη δημιουργηθεί. Στη φόρμα αναζήτησης που εμφανίζεται (Σχ. 54), εισάγετε τα κριτήρια που επιθυμείτε και επιλέγετε Λίστα από τη γαλάζια μπάρα.

Σχήμα 54

Εμφανίζεται μία λίστα με τα τιμολόγια που ικανοποιούν τα κριτήρια που έχετε θέσει (Σχ. 55).

Σχήμα 55

Με διπλό κλικ πάνω στο αποτέλεσμα που σας ενδιαφέρει, μεταφέρεστε στην οθόνη που έχει αναλυτικές πληροφορίες για το συγκεκριμένο τιμολόγιο (Σχ. 56) και μπορείτε να το δείτε και να το επανεκτυπώσετε.

Σχήμα 56

 

Powered by BetterDocs

TOP