8. Τιμολόγια & Καταστάσεις

Η συγκεκριμένη ενότητα αφορά όλες τις απαραίτητες εργασίες που αφορούν τη δημιουργία, ενσωμάτωση ή έκδοση παραστατικών, όπως συγκεντρωτικά τιμολογία, δελτία αποστολής και καταστάσεις συνταγών και ναρκωτικών.

Πιο συγκεκριμένα, αφορά:

  • Έκδοση Συγκεντρωτικών
  • Συγκεντρωτικά Τιμολόγια
  • Εισαγωγή αρχείου φαρμακαποθηκών
  • Τιμολόγια Υπολοίπου
  • Ηλ. Βιβλίο Ναρκωτικών

Powered by BetterDocs

TOP