8.4 Τιμολόγια υπολοίπου

Τα τιμολόγια υπολοίπου είναι ένα άτυπο παραστατικό που δημιουργεί το PharmacyOne σε κάθε εκτέλεση συνταγής και εμφανίζει το αιτούμενο ποσό κάθε συνταγής που εκτελείτε, από το ασφαλιστικό ταμείο. Χρησιμεύει στην ορθότερη απεικόνιση των κινήσεων που γίνονται μέσα στο μήνα.

Ακριβώς όπως και στα Συγκεντρωτικά Τιμολόγια, με τη συγκεκριμένη εργασία έχουμε τη δυνατότητα να αναζητήσουμε και να εμφανίσουμε τιμολόγια υπολοίπου που έχουν ήδη δημιουργηθεί. Στη φόρμα αναζήτησης που εμφανίζεται (Σχ. 58), εισάγετε τα κριτήρια που επιθυμείτε και επιλέγετε Λίστα από τη γαλάζια μπάρα.

Σχήμα 58

Εμφανίζεται μία λίστα με τα τιμολόγια υπολοίπου που ικανοποιούν τα κριτήρια που έχετε θέσει (Σχ. 59).

Σχήμα 59

Με διπλό κλικ πάνω στο αποτέλεσμα που σας ενδιαφέρει, μεταφέρεστε στην οθόνη που έχει αναλυτικές πληροφορίες για το συγκεκριμένο τιμολόγιο (Σχ. 60) και μπορείτε να το δείτε και να το επανεκτυπώσετε.

Σχήμα 60

 

Powered by BetterDocs

TOP