10. Βοήθεια PharmacyOne

Η συγκεκριμένη εργασία δίνει πρόσβαση σε όλο το υποστηρικτικό υλικό για το PharmacyOne. Πιο αναλυτικά:

  • Εγχειρίδιο PharmacyOne, με αναλυτικές οδηγίες για κάθε εργασία του συστήματος
  • How to… με εκπαιδευτικά βίντεο για κάθε λειτουργία
  • FAQ με ερωταπαντήσεις για λειτουργίες του PharmacyOne

Powered by BetterDocs

TOP