Εκπαίδευση & E-learinng

Μέσα από το PharmacyOne Training Services έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε ολοκληρωμένη εκπαίδευση, γύρω από τις επιμέρους διαδικασίες της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης όπως και υπηρεσίες Soft1, εύκολα και αποδοτικά.

Επιλέξτε το βίντεο που σας ενδιαφέρει και βελτιώστε τις ικανότητες σας

Περιβάλλον λειτουργίας PharmacyOne

#Tags

Επιφάνεια εργασίας, Γνωριμία με τα μενού, Φίλτρα αναζήτησης, Γενική αναζήτηση, Παράμετροι εφαρμογής, Συντομεύσεις

Λιανική Πώληση

#Tags

Πώληση, SPC, δοσολογία, ενδείξεις, αντενδείξεις, οδηγίες λήψης, ομοειδή σκευάσματα

Εκτέλεση Συνταγής

#Tags

Συνταγή, Ομοειδή φάρμακα, Αλληλεπιδράσεις, Προπληρωμή συνταγής

Λιανική Πώληση γαληνικού και υπηρεσίας

#Tags

Γαληνικό, Υπηρεσία

Προχορήγηση σκευάσματος με αξία λιανικής

#Tags

Δανεικό, προχορήγηση

Ακύρωση Συνταγής

#Tags

Συνολική ακύρωση συνταγής, Ακύρωση βήματος μερικής εκτέλεσης, Ενημέρωση στοκ από ακύρωση συνταγής, Πιστωτικά παραστατικά

Λίστα Εκτελέσεων

#Tags

Εκτελέσεις συνταγών, Έλεγχος Συνταγών, Ακύρωση βήματος εκτέλεσης

Λίστα Ανεκτέλεστων

#Tags

Ανεκτέλεστα σκευάσματα, Εκκρεμότητες, Οφειλόμενα, Ελλείψεις

Παράμετροι Φαρμακείου

#Tags

Παράμετροι χρήσης εφαρμογής, αυτόματη ενημέρωση συνταγών και εκκρεμοτήτων, ενημέρωση τιμών

Δημιουργία Παραγγελίας

#Tags

Ομάδα ειδών, κατηγορία, υποκατηγορία, minimum και maximum στοκ

Ετήσια Απογραφή Ναρκωτικών

#Tags

Απόθεμα Ναρκωτικών

Έκδοση Συγκεντρωτικών

#Tags

Συγκεντρωτικά Τιμολόγια και Καταστάσεις, ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ, Πιστωτικό Rebate

Διενέργεια Εμβολιασμού

#Tags

Δημιουργία Συνταγής Εμβολίων, Καταχώρηση Διενέργειας Εμβολιασμού

TOP