Γιατί κατά την Εκτέλεση μίας συνταγής, η συμμετοχή του πελάτη βγαίνει διαφορετική από ότι όταν έκανα Υπολογισμό Συνταγής;

Υπάρχει η περίπτωση ο Υπολογισμός μίας συνταγής να βγάλει μεγαλύτερο ποσό από ότι τελικά βγαίνει η συμμετοχή ενός πελάτη κατά την εκτέλεση μίας συνταγής.

Αυτό συμβαίνει αν κατά την εκτέλεση της συνταγής τροποποιείται η συμμετοχή του ασφαλισμένου (πχ από 25% σε 12,5% ή από 10% σε 0%, αν ο ασφαλισμένος επιλέξει να πάρει γενόσημο αντί για πρωτότυπο).

Υπάρχει και η περίπτωση να αλλάξει κάτι στις τιμές αναφοράς, στο δελτίο τιμών ή στη θετική λίστα, από τότε που κάναμε τον υπολογισμό μέχρι τη στιγμή που κάναμε την εκτέλεση της συνταγής, αλλά είναι πολύ πιο σπάνιο. Πιο πιθανό να γίνει είναι στις προεκτελέσεις των συνταγών.

Οι πραγματικές τιμές που καλείται να πληρώσει ο ασφαλισμένος είναι αυτές που αναγράφονται στο pdf που εκτυπώνεται κατά την εκτέλεση και αυτές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

Σχετικό θέμα: Τι κάνω όταν μία συνταγή εμφανίζει διαφορετικό ποσό στο Soft1 από ότι στο χαρτί της εκτύπωσης;