Κατά την είσοδο στο πρόγραμμα μου εμφανίζει μήνυμα: Η σύμβαση του προγράμματος λήγει την ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ. Τι κάνω;

Κατά την είσοδό μας στο πρόγραμμα μπορεί να εμφανίσει το παρακάτω μήνυμα:

Η σύμβαση του προγράμματος λήγει την ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ.
Παρακαλούμε,επικοινωνήστε έγκαιρα με το συνεργάτη σας ή τη SOFTONE για την ανανέωσή της
Σημειώνεται πώς με τη λήξη της σύμβασης,παύει αυτομάτως η δημιουργία των εγγραφών myDATA,
καθώς και η διαβίβαση των προβλεπόμενων δεδομένων στην online πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Είναι ένα δείγμα ότι η σύμβαση της επιχειρησής μας με τη Softone πλησιάζει στο τέλος της και θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργεις για να ανανεωθεί, εάν θέλουμε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα απρόσκοπτα και μετά την ημερομηνία που αναγράφεται. Οπότε, είναι σημαντικό να αναφέρουμε το συγκεκριμένο μύνημα στη διοίκηση της επιχείρησης για να πράξει τα δέοντα.