Κατά την καταχώρηση μιας συνταγής αναλωσίμων, πέρασα λάθος τιμή σε ένα είδος. Πώς μπορώ να το αλλάξω;

Για να είναι απόλυτα σωστή τόσο η καταχωρημένη συνταγή, όσο και το ταμείο και η κερδοφορία της επιχείρησης, η σωστή διαδικασία είναι να ακυρώσω τη συνταγή μέσα από το Soft1, να εκδοθούν τα πιστωτικά παραστατικά και να κάνω ξανά καταχώρηση της συνταγής με σωστές τιμές.

Εναλλακτικά, μπορούμε να αποστείλουμε τον αριθμό της συνταγής και το αίτημά μας στο τμήμα υποστήριξης της CloudOn.