Πώς διαγράφω έναν Πελάτη;

Γενικά όλες οι οντότητες μπορούν να διαγραφούν, αν πατήσουμε το κουμπί Διαγραφή.

Το Soft1 δεν επιτρέπει όμως τη διαγραφή συναλλασόμενων ή ειδών που έχουν κινήσεις στο ιστορικό τους (αγορές, πωλήσεις, εξοφλήσεις), άρα αν δε μας επιτρέπει να  διαγράψουμε έναν πελάτη, μπορούμε να τον κάνουμε ανενεργό από την καρτέλα του.