Πώς κλείνω ένα υπόλοιπο ενός Πελάτη/Προμηθευτή;

Αν εμφανίζεται ένα χρηματικό υπόλοιπο στις καταχωρημένες κινήσεις ενός πελάτη ή προμηθευτή, σημαίνει ότι για κάποιο παρταστατικό δεν έχει καταχωρηθεί Εξόφληση. Αυτό μπορεί να έγινε είτε ηθελημένα, αν επελέγει Πίστωση σαν τρόπος πληρωμής, είτε εσφαλμένα αν δεν επελέγει κανένας τρόπος πληρωμής κατά την καταχώρηση του παραστατικού.

Υπάρχουν δύο τρόποι εξόφλησης ενός υπολοίπου.

  1. Από τις κινήσεις Πελάτη ή Προμηθευτή, ανοίγουμε το ανεξόφλητο παραστατικό και από το μενού Εργασίες, επιλέγουμε Εξόφληση. Ανοίγει ένα νέο παράθυρο, επιλέγουμε την ορθή σειρά και εισάγουμε το ποσό που μας εξοφλεί ο Πελάτης ή Προμηθευτής, ανάλογα τον τρόπο πληρωμής που επιλέγει. Στη συνέχεια κλείνουμε το παράθυρο και επιλέγουμε Καταχώρηση στο παραστατικό.
  2. Σε περίπτωση που το υπόλοιπο αφορά περισσότερα από ένα παραστατικά, η καταχώρηση της πληρωμής γίνεται από το Χρηματοοικονομική διαχείριση/Ταμειακές και τραπεζικές συναλλαγές/Ταμειακές συναλλαγές/Πληρωμές πιστωτών ή Πληρωμές προμηθευτών. Επιλέγοντας τη συγκεκριμένη εργασία και πατώντας Νέα καταχώρηση, ανοίγει μία εργασία όπου μπορούμε να καταχωρήσουμε το ακριβές ποσό που εισπράτουμε.Η συγκεκριμένη ενέργεια δεν αντιστοιχίζει την εξόφληση με τα ανεξόφλητα τιμολόγια, απλά καταχωρείται στο ιστορικό του Πελάτη ή Προμηθευτή. Για να γίνει αντιστοίχηση των ποσών, πρέπει να επιλέξουμε την εργασία Εμπορική Διαχείριση/Συναλλασσόμενοι/FIFO Αντιστοίχιση