Πώς μπορώ να βάλω συντομεύσεις από το πληκτρολόγιο, για να κάνω μία εργασία στο Soft1;

Για να βάλουμε μία συντόμευση (shortcut) από το πληκτρολόγιο, όταν θέλουμε να ανοίξουμε μία εργασία, επιλέγουμε το όνομα χρήστη μας που εμφανίζεται πάνω δεξιά στο Soft1 και στη συνέχεια επιλέγουμε τις Ρυθμίσεις. Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε το tab Πληκτρολόγιο, βρίσκουμε την εργασία που επιθυμούμε και επιλέγουμε το πλήκτρο ή το συνδυασμό πλήκτρων που θέλουμε.

Πχ F12 για Καταχώρηση μιας κίνησης, αντί για Ctrl+S