Κατά την είσοδο στo Soft1 εμφανίζεται το σφάλμα “S1:ESoftOneExtError:[WinHTTP]: Error 12152”. Τι πρέπει να κάνω;

Το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι δικτυακό. Πρέπει να ελεγξουμε την πρόσβαση του συγκεκριμένου τερματικού στο δίκτυο και το internet. Για καλύτερο έλεγχο μπορούμε να απενεργοποιήσουμε το router για 10″ και αφού αποκατασταθεί το internet, να ξαναδοκιμάσουμε.