Ο υπολογιστής μου δεν εκτυπώνει Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης. Τι μπορώ να κάνω;

Εάν δεν εκτυπώνονται Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης από το θερμικό εκτυπωτή, πρέπει να γίνει μια σειρά από ελέγχους:

  1. Είναι σωστά συνδεδεμένες οι συσκευές μεταξύ τους; Ελέγχουμε όλα τα καλώδια, τόσο του υπολογιστή, όσο του εκτυπωτή και του φορολογικού μηχανισμού. Δε λησμονούμε να ελέγξουμε και για το καλώδιο δικτύου σε καθεμία από τις παραπάνω συσκευές.
  2. Μήπως έχει τελειώσει το χαρτί στον θερμικό εκτυπωτή; Αν ναι, τοποθετούμε νέο χαρτί.
  3. Μήπως έχει τελειώσει το χαρτί στο φορολογικό μηχανισμό; Αν ναι, τοποθετούμε νέο χαρτί.
  4. Μήπως ο φορολογικός μας μηχανισμός έχει εξαντλήσει τα διαθέσιμα Ζ του; Σε κάθε Ζ που εκδίδουμε, εκτυπώνεται ο αριθμός των Ζ. Αν πλησιάζει στο όριο, αναγράφει τον αριθμό των διαθέσιμων Ζ, κάθε μία από τις 30 τελευταίες μέρες. Ελέγχουμε λοιπόν στο τελευταίο Ζ, μήπως είναι αυτό το πρόβλημα.
  5. Υπάρχουν μη εκτυπωμένες αποδείξεις στην Ουρά Εκτύπωσης του εκτυπωτή; Ελέγχουμε από τον Πίνακα Ελέγχου των Windows. Αν ναι, σβήνουμε τις εκτυπώσεις από την ουρά εκτύπωσης, ενδεχομένως βγάζουμε τον εκτυπωτή από το ρεύμα και το δίκτυο για 10″ για να καθαρίσει πλήρως από όλες τις εκτυπώσεις και δοκιμάζουμε να εκτυπώσουμε δοκιμαστική σελίδα, μέσα από τα Windows.
  6. Δεν εκτυπώνουν Αποδείξεις όλοι οι υπολογιστές της υποδομής; Αν ναι, ελέγχουμε εάν είναι ανοικτός ο υπολογιστής που κατά την αρχική παραμετροποίηση του προγράμματος εγκαταστάθηκε ο κοινόχρηστος φάκελος των ψηφιακών υπογραφών. Συνήθως είναι ένας υπολογιστής που υπό φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας, έχει δηλώσει η εταιρεία ότι είναι πάντα ανοικτός.
  7. Αν έχουν γίνει όλοι οι παραπάνω έλεγχοι και το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, βγάζουμε από τη σύνδεση του ρεύματος και του δικτύου το router για 10″ και το ξανασυνδέουμε. Αφού επανέλθει το δίκτυο, ξαναδοκιμάζουμε.
  8. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, καλούμε στην τεχνική υποστήριξη της CloudOn.