Πάω να εκτελέσω μία συνταγή και μου βγαίνει μήνυμα: ScriptError: Invalid character(Line: 208 Ofs: 1) ή ScriptError: Ο χαρακτήρας δεν είναι έγκυρος(Line: 208 Ofs: 1)

Υπάρχει κάποια ασυμβατότητα στην υποδομή σας και τη συγκεκριμένη συνταγή και θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το τμήμα υποστήριξης της CloudOn, αναφέροντας τον αριθμό της συγκεκριμένης συνταγής για περεταίρω έλεγχο.