Πάω να εκτελέσω μία συνταγή και μου βγαίνει μήνυμα: S1:ESoftOneError:Selector record not found (ITEM=0)

Υπάρχει κάποια ασυμβατότητα στην υποδομή σας και τη συγκεκριμένη συνταγή και θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το τμήμα υποστήριξης της CloudOn, αναφέροντας τον αριθμό της συγκεκριμένης συνταγής για περεταίρω έλεγχο.

Αν πρέπει η συνταγή να εκτελεστεί άμεσα, μπορούμε να την εκτελέσουμε στο e-prescription.gr της ΗΔΙΚΑ και στη συνέχεια να επιχειρήσουμε να την κατεβάσουμε στο Soft1 (Συγχρονισμός Συνταγών/Λήψη συνταγών, ή απλά σκανάρισμα της συνταγής στο κύκλωμα της ηλεκτρονικής) και να εκδόσουμε τα αντίστοιχα παραστατικά. Λογικά η συνταγή θα αποθηκευτεί και το σύστημα θα μας προτρέψει να δημιουργήσουμε τα αντίστοιχα παραστατικά.