Πάω να καταχωρήσω ένα παραστατικό και το σύστημα μου εμφανίζει μήνυμα: [S]: Εχει καταχωρηθεί παραστατικό σε μεταγενέστερη ημερομηνία με μικρότερο αριθμό σειράς

Το πιθανότερο είναι να έχουμε αφήσει το Soft1 ανοικτό από την προηγούμενη ημέρα, να προσπαθεί να καταχωρήσει πχ μια Απόδειξη Λιανικής Πώλησης με χθεσινή ημερομηνία και κάποιος άλλος χρήστης να έχει καταχωρήσει μία με σημερινή ημερομηνία. Άρα το Soft1 αναγνωρίζει το λάθος και δεν επιτρέπει την καταχώρηση.

Θα πρέπει να κάνουμε νέο Login στην εφαρμογή με τη σημερινή ημερομηνία για να λειτουργήσει σωστά το σύστημα.