Πώς αλλάζω ΦΠΑ σε ένα είδος;

Γενικά τα στοιχεία ενός είδους μπορούν να μεταβληθούν στην καρτέλα του.

Όμως το Soft1 δεν επιτρέπει την αλλαγή ΦΠΑ, αν υπάρχουν καταχωρημένες κινήσεις (αγορές, πωλήσεις) σε ένα είδος. Έτσι, μπορούμε να δοκιμάσουμε να κάνουμε χειρόγραφη μεταβολή του ΦΠΑ ενός είδους και αν δε μας επιτρέψει το σύστημα την αλλαγή, τότε επικοινωνούμε με το τμήμα υποστήριξης της CloudOn, επισυνάπτοντας το τιμολόγιο ή τον επίσημο τιμοκατάλογο της εταιρείας, όπου αναφέρεται η ζητούμενη αλλαγή.