Τι κάνω όταν μία συνταγή εμφανίζει διαφορετικό ποσό στο Soft1 από ότι στο χαρτί της εκτύπωσης;

Αν μία συνταγή εμφανίζει διαφορετικό ποσό στο Soft1 από ότι στο χαρτί της εκτύπωσης, αυτό μπορεί να οφείλεται σε 3 λόγους:

  1. Έκανα λάθος στην καταχώρηση. Συνηθέστερα σε συνταγές αναλωσίμων που είναι ελεύθερη η δυνατότητα αλλαγής της τιμής σε κάθε σκεύασμα, μπορεί να μην έχει καταχωρηθεί η λιανική τιμή ή ο ΦΠΑ του είδους σωστά.
  2. Υπάρχει μεγάλη απόκλιση στο αιτούμενο και τη συμμετοχή. Συνηθέστερα σε προεκτελεσμένες συνταγές που η συμμετοχή σε ένα σκεύασμα μεταβάλλετε, το σύστημα δεν μπορεί να “πιάσει” αυτή τη μεταβολή κατά την προεκτέλεση και καταχώρηση της συνταγής και έτσι εμφανίζεται διαφορά στις τιμές και στην αναγραφόμενη συμμετοχή.
  3. Υπάρχει διαφορά λίγων λεπτών. Συνηθέστερα σε συνταγές γαληνικών ή ΕΤΥΑΠ, η στρογγυλοποίηση προκαλεί μικρές αποκλίσεις μερικών λεπτών.

Πώς διορθώνεται;

Στην πρώτη και τη δεύτερη περίπτωση μπορούμε να ακυρώσουμε χειροκίνητα τη συνταγή και να την ξαναπεράσουμε. Έτσι θα διορθωθεί και το ταμείο μας και η καταχωρημένη απόδειξη λιανικής πώλησης.

Στην τρίτη περίπτωση πρέπει να επικοινωνήσουμε με το προσωπικό της CloudOn και να γίνει συστημικά η διόρθωση.

Σε κάθε περίπτωση όμως, μπορούμε να επικοινωνήσουμε με το τμήμα υποστήριξης της CloudOn για να αναφέρουμε το πρόβλημα και να μας δώσουν λύση.

Σχετικό θέμα: Γιατί κατά την Εκτέλεση μίας συνταγής, η συμμετοχή του πελάτη βγαίνει διαφορετική από ότι όταν έκανα Υπολογισμό Συνταγής;